Wat doet een vertrouwenspersoon op het werk?

 
 

 

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een  bedrijf of een school in de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen. Denk aan bijvoorbeeld discriminatie

 

Voor een vermoeden van  kindermishandeling altijd kunt uw ons inschakelen!! Home | Ik vermoed huiselijk geweld

Werkterrein

Vertrouwenspersonen komen vaak voor binnen een bedrijf of school. De persoon heeft hier dan een speciale cursus of opleiding voor gevolgd. Vertrouwenspersonen in de directe omgeving van mensen met problemen zijn over het algemeen gewoon vrienden die het niet erg vinden om problemen van anderen aan te horen en daar eventueel bij te helpen. Meestal maakt een vertrouwenspersoon een rapport dat naar de directie van het bedrijf of de school gaat.

Geheimhoudingsplicht

In veel gevallen is in het contract van de vertrouwenspersoon vastgelegd dat deze geheimhoudingsplicht heeft. Deze plicht zorgt ervoor dat de personen die met bepaalde problemen kampen de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk vertrouwen.

Met de volgende problemen krijgt een vertrouwenspersoon vaak te maken:

Gepest worden. 

Op school of op de werkvloer  komt het nog weleens voor dat er mensen gepest worden. Al deze personen  kunnen ze zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

Onderschat pesten en het gepest worden van een werknemer alstublieft niet .Het niet bieden van hulp zou eventueel nog een zaak tegen u gaan vormen .

Het wordt ook aangeraden om iemand voor deze zaken in te huren Dat kan voor vast in het bedrijf,  Maar ook ambulant

Ook willen wij helpen door op het werk door trainingen te verzorgen over pesterijen

Hier komt natuurlijk de nodige verhalen te pas, en ook wordt er stukjes gespeeld.  "hoe zou je het vinden, Wat zou jij doen?'  

Een vertrouwenspersoon kan mensen die gediscrimineerd worden vaak waardevolle tips geven over hoe discriminatie ontlopen kan worden. Ook weerbaarheidstrainingen komen hier van pas

Seksuele intimidatie komt op de werkvloer vrij veel voor. Als er mensen naar de vertrouwenspersoon toekomen met klachten over seksuele intimidatie, dan kan deze informatie (met toestemming van het slachtoffer) doorgespeeld worden aan de werkgever. Deze is verplicht de intimidatie te bestrijden.

 

  We weten al een tijdje dat de overheid bezig is met een wetswijziging. Er verandert niet heel veel, maar wél iets waarmee je als ondernemer iets moet.
  Maar wat precies? Kort gezegd: in de gewijzigde arbeidsomstandighedenwet staat dat personeel toegang moet hebben tot een ‘vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’.
  Dit hoort bij jouw beleid over psychosociale arbeidsbelasting, ofwel PSA.
  Eén van die onderwerpen is hoe jij, ondernemer, jouw medewerker opvangt bij een ongewenste situatie. Hier moet je straks verplicht een vertrouwenspersoon voor aanstellen. Ongeacht de bedrijfsomvang, dus ook midden- en kleinbedrijven.
  Door het inhuren van een externe professional krijgt u een objectief advies. Voor u een gerustere gedachte.
   
  Vraag naar onze voordelige abonnement. Voor vanaf 500 euro per jaar, bent u verzekerd van onze hulp.
  Wij werken per werknemer, die hulp nodig heeft.
   
  Wij hebben een eigen spreekruimte, maar kunnen ook bij u langs komen .
   
  © 2024 Postdiagnosed